Pappasallis Iftar Buffet Dinner Deal 2015

Pappasallis Iftar Deal 2013 Ramadan Buffet Dinner
Islamabad | Rawalpindi

 

Iftar + Buffet Dinner Offer  @ Rs. 1325 + Tax

 

Pappasallis Cuisine Islamabad / Rawalpindi (Italian Cuisine)

Pappasallis Restaurants Islamabad / Rawalpindi

F-7 Islamabad: (051) 2650550-3

F-11 Islamabad: (051) 2101136-38

Jinnah Park Rawalpindi: (051) 5854828-9

 

Website: www.pappasallis.com.pk

Website: www.facebook.com/pappasallis1989